Реклама

Онлайн магазин Арт Нокти

 

Онлайн магазин Арт Нокти

 

Онлайн магазин Арт Нокти

 

Прахоуловител 2

Прахоуловител
Този уред е компактен, достъпен и ефективен въздушен филтър за прахта която се получава при пилене на естествени и изкуствени нокти. А всички работещи в тази сфера знаят, че такава се образува в големи количества. Предназначен е специално за прахта на ноктите. За съжаление малко салони са оборудвани с прахоуловител, тъй като повечето го смятат за излишен разход, но това съвсем не е така. Дали здравето ни струва колкото цената на този уред, всеки преценява сам за себе си, но не бихме ви съветвали да рискувате!Благодарение на него над 95% от прахта която се образува при пилене на ноктите се улавя и се отвежда в торбичката, а не попада по масата и в зоната за дишане на клиента и маникюриста. Излишно е да обесняваме какво би могло да се получи при попадане на частиците от гел или акрил в белия дроб и до какви усложнения може да доведе това, макар че за клиента това не би било толкова опасно, тъй като той не се подлага на постояно дишане на прахта, като маникюриста. 

 
Той е достатъчно компактен, за да бъде използван в ограниченото пространство на маникюриста, така че да осигурява известна степен на защита, както на маникюриста така и на клиента му. Всеки, който е ползвал такъв уред знае каква прекрасна работа върши той, като тегли прахта надолу далеч от зоната на дишане и осигурява по-чист въздух в помещението в което работим.

Прахоуловителят се поставя директно върху масата за маникюр, за да дърпа прахта, преди тя да има шанс да се разпръсне във въздуха. Мощният вентилатор на уреда улавя прахта веднага след като тя се генерира, като го държи далеч от лицето ви и зоната на дишане. В комплекта има три торби които могат да се перат и да се подменят за да се ползват повторно, така че да не се налага да купувате нови.